gʉ́ɨ nzuaʼɣɯə ndʒuʔɑɣɯə ndzuʔɑunspec. comp. form ofgʉ́ɨnzuaʼ1v1comfort or calm (someone)o gʉɨ nzuaʼ ŋgaŋ-e.4.4.4.2Show sympathy, support2embrace, hug4.1.8Show affection